Kan maling og andre interiørprodukter kildesorteres?

Mange lurer nok på hvordan man kan behandle avfall i vår bransje.
Maling, lim og lakk har holdbarhetsdatoer men disse kan ofte brukes lenge etter denne datoen.
Vi anbefaler å utnytte rester som skulle være igjen etter oppussing ved neste runde.
Typiske bruksområder for rester vil for eksempel være grunning. Beleggrester kan gjerne legges i sekundære rom eller brukes som dekningsmateriale.
Om avfallet skal innleveres regnes dette som farlig avfall og skal leveres til gjennvinnings-stasjon.
Husk tomme, tørre spann/bokser/emballasje av plast regnes ikke som farlig avfall og kan sorteres på vanlig måte.
men ta av metallhanker før spannet legges i restavfall. For å unngå feilsortering bør du alltid sjekke leverandørens tekniske datablad. Trenger du hjelp eller er   usikker? Send oss en e-post så hjelper vi deg.