Kan maling og andre interiørprodukter kildesorteres?

Mange lurer nok på hvordan man kan behandle avfall i vår bransje.
Maling, lim og lakk har holdbarhetsdatoer men disse kan ofte brukes lenge etter denne datoen.
Vi anbefaler å utnytte rester som skulle være igjen etter oppussing ved neste runde.
Typiske bruksområder for rester vil for eksempel være grunning. Beleggrester kan gjerne legges i sekundære rom eller brukes som dekningsmateriale.

 

 

Om avfallet skal innleveres regnes dette som farlig avfall og skal leveres til gjennvinnings-stasjon.
Husk tomme, tørre spann/bokser/emballasje av plast regnes ikke som farlig avfall og kan sorteres på vanlig måte.
men ta av metallhanker før spannet legges i restavfall.
For å unngå feilsortering bør du alltid sjekke leverandørens tekniske datablad.

Når vi sender maling til deg som er nettkunde benytter vi som oftest esker av isopor for å unngå lekkasje under transport.
Isopor kan i små mengder håndteres som restavfall. I store mengder skal det leveres til gjenvinnings-stasjon.

Trenger du hjelp eller er   usikker?
Send oss en e-post så hjelper vi deg gjerne.