ÅPENHETSLOVEN

Hvordan arbeider vi i Nysted for å sikre åpenhet?

Gjennom vårt arbeid med åpenhetsloven skal vi sikre at vi internt i Nysted gjennom egne prosedyrer og kvalitetskontroller skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Dette innebærer også at vi krever at våre samarbeidspartnere som leverandører, entreprenører og andre har gode prosedyrer som sikrer at de også fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Mangfold og inkludering er nedfelt i selskapets strategi og er grunnlaget for virksomhetens personalpolitikk.
D.Nysted AS har nulltoleranse for diskriminering og støtter like muligheter for sine arbeidssøkere og ansatte – uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, kjønnsidentitet, alder, nasjonalitet, språk, politiske meninger, seksuell legning, sivilstand eller funksjonshemming.

Etiske retningslinjer for D. Nysted AS, signert av styret.
Vårt arbeid for åpenhet omfatter aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte innkjøp i virksomheten vår og aktsomhetsvurderingen skjer etter risikobasert tilnærming.

Vi skal sikre at allmennheten får tilgang til informasjon om hvordan virksomheten vår håndterer eventuelle negative konsekvenser dersom overnevnte ikke blir overholdt.
Prosedyrer:
* Åpenhetsloven – Aktsomhetsvurderinger
* Åpenhetsloven – Etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden

Vi skal også sikre at vi oppfyller kravene til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven.
Redegjørelse for D.Nysted`s arbeid etter åpenhetsloven 2024

 

Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid for å fremme åpenhetslovens formål?
Send oss gjerne en e-post her og merk den med «Åpenhetsloven»